SBJ Omruilgarantie

Bent u na aanschaf van een occasion bij SBJ Automotive toch niet tevreden, om wat voor reden dan ook? Dan mag u de auto eenmalig binnen twee weken en maximaal 750 kilometers omruilen.

Het autobedrijf spant zich in om binnen twee maanden met een redelijk alternatief te komen. De ruil-auto moet in principe even duur of minder duur zijn dan dat wat de koper voor de oorspronkelijke occasion heeft betaald. Is de verkoopprijs van het alternatief hoger? Dan moet de koper bijbetalen.

Heeft u aangegeven dat u wilt omruilen, maar is er op dat moment niet direct een redelijk alternatief voertuig? Dan zal SBJ Automotive op passende wijze en tegen redelijke kosten in uw vervoersbehoefte voorzien. SBJ Automotive kan er belang bij hebben om het gekochte voertuig meteen terug te nemen, om het bijvoorbeeld aan een ander te verkopen. Ontstaat er hierdoor bij u een vervoersbehoefte? Dan voorziet SBJ Automotive hier in en wel op een passende wijze en tegen een redelijke vergoeding. Het kan ook zijn dat SBJ Automotive het goed vindt dat u -maximaal gedurende twee maanden- in het gekochte voertuig blijft doorrijden. Ook dan geldt weer dat u dit tegen een redelijke vergoeding zult doen. Op een zeker moment houdt de inspanningsverplichting van SBJ Automotive om met een alternatief voertuig te komen op, namelijk na twee maanden. Heeft u binnen deze twee maanden geen alternatief voertuig geleverd gekregen en rijdt u nog steeds in het gekochte voertuig? Dan ontstaan er ongedaanmakingsverplichtingen. Dit betekent concreet: u moet het gekochte voertuig terugleveren aan SBJ Automotive. De auto wordt door u gevrijwaard. U krijgt vervolgens in principe dat wat u voor dit voertuig betaald heeft van SBJ Automotive terug. Dit wordt anders, wanneer er een redelijke grond is voor SBJ Automotive om hierop een bedrag in mindering te brengen wegens waardevermindering en/of additionele kosten. Zie de gebruikersregels en de consequenties daarvan.

Lukt het autobedrijf het niet om binnen die twee maanden met een goed alternatief te komen? Dan kunt u ervoor kiezen om de koop te ontbinden. Na een ontbinding moet u de auto terugleveren aan het autobedrijf en vrijwaren. U krijgt vervolgens de betaalde koopprijs terug.

Heeft u gemeld dat u wilt omruilen, maar is er nog niet op tijd (lees na twee weken of 750 km, wat er het eerst komt) een redelijk alternatief voorgesteld? Dan zal het autobedrijf op passende wijze en tegen redelijke kosten in uw vervoersbehoefte voorzien tot het moment dat het terugleveren van de auto rond is. Dat kan de auto van eerste keus zijn, tijdelijk vervangend vervoer, of een ander alternatief. Dat bepaalt het autobedrijf, als het maar ‘passend’ is, gelet op alle omstandigheden. Let op: er geldt géén omruilgarantie op een omgeruild voertuig.

Bij geschillen tussen koper en SBJ Automotive over de Omruilgarantie kunt u een beroep doen op bij Klachten. Daarnaast is alleen de rechter bevoegd.

Bekijk de gebruikersregels omruilgarantie voor meer informatie.

Geen omruilgarantie op nieuwe auto’s

Omruilgarantie is niet van toepassing op “nieuwe” auto’s. Hieronder verstaan wij auto’s die korter dan zes maanden op kenteken staan met een kilometerstand van minder dan 500 kilometer.

Voor deze “nieuwe” auto’s is de garantie niet noodzakelijk, want op nieuwe auto’s kan je als consument een beroep doen op de fabrieksgarantie.